Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ikariam - Pravidla HryNásledující body jsou platné pro všechny Světy (Servery) uvedené na www.ikariam.cz.

Pokud si nejste jistí něčím z níže uvedených bodů, nebo váš účet byl zablokován, prosím kontaktujte vaše Game Operátory pomocí ticket systému http://support.ikariam.cz/ nebo přes IRC.

Berte na vědomí, že námitky a dotazy týkající se konkrétních účtů budou zpřístupněny pouze jejich vlastníkům kvůli důvěrnosti.

I. Multi-Účty

 • Každý hráč má povoleno vlastnit pouze jeden účet na každém Světě (Serveru).

  Pokud jsou dva a více účtů příležitostně nebo trvale využívány pro hraní ze stejné sítě popř. počítače, je nutné na to bez výjimky upozornit Game Operátora. V těchto případech je zakázaný jakýkoliv kontakt mezi těmito účty. To se týká například (ale není omezeno jen na) obchodů a kulturních dohod.

II. Sdílení účtu

 • Každý účet je určen pro to, aby za něj hrál pouze jediný hráč. Spravování účtu je jedinou výjimkou.

  Spravování účtu je povoleno:

  Spravování účtu dovoluje určitému hráči, aby na jeho účet bylo dohlíženo za následujících podmínek:
 • Game Operátor musí být informován přes ticket systém nebo přes IRC před tím, než ke spravování dojde.
 • Nejsou povoleny žádné pohyby jednotek po dobu spravování účtu, kromě případu, kdy je ostrov účtu pod útokem. V tom případě lze provést záchranu jednotek pomocí mise rozmístění nebo transportu do města, které patří spravovanému účtu. Hlídající hráč nesmí překazit příchozí útok v případě, kdy je k tomuto potřeba hýbat s jednotkami.
 • Účet smí být spravován maximálně 12 hodin v kuse (je nutno získat souhlas GameOperátora v případech, kde je vyžadováno delší spravování).
 • Doba spravování je považována za ukončenou ve chvíli, kdy se vlastník účtu přihlásí.
 • Žádný účet nesmí být spravován v prvních třech týdnech nového Světa (Serveru).

  Hlídající může po dobu spravování a během jeho trvání:
 • Utrácet suroviny za budovy a výzkum.
 • Vojáky ohrožené přicházejícím útokem lze zachránit jejich přesunem do jiného města spravovaného účtu.
 • Uvést účet do módu dovolené.

  Hlídající nemůže:
 • Transportovat suroviny, ani mezi městy spravovaného účtu, ani kamkoliv jinam.
 • Utrácet suroviny za obranu nebo jednotky.
 • Spravovat účet, pokud spravoval jiný účet v předchozích 7 dnech.
 • Spravovat účet, který byl v předchozích 7 dnech již spravován někým jiným.
 • Zrušit na účtu mód dovolené.
 • Změnit / smazat jakoukoliv charakteristiku účtu.

III. Výměna účtů

 • Výměna účtu v rámci jednoho světa musí být provedena za asistence GameOperátora.

  Žádné námitky nebudou vyslyšeny v případech, kdy si hráči nezmění své e-mailové adresy po výměně účtů mezi světy, nebo po přenechání účtu. Berte na vědomí, že jediné uvážené námitky budou ty, které přijdou od vlastníka permanentní e-mailové adresy účtu.

  Jakmile účet změní svého vlastníka, musí uplynout alespoň 28 dní, než může být opět předán někomu jinému. Po tom, co nový vlastník převezme účet, měl by změnit dočasnou emailovou adresu v prvních 12 hodinách po tom, co účet změní vlastníka.

IV. Bušení

 • Není dovoleno útočit na stejné město kontrolované hráčem více než 6 krát během 24 hodin (né kalendářní den).

  Bušeni je povoleno pouze pokud je vaše aliance ve válce s jinou aliancí. Válka musí být vyhlášena na oficiálním diskuzním fóru Ikariam.cz, ve správném fóru a musí vyhovět pravidlům diplomacie.

  Poznámka: Útočící jednotky, které jsou kompletně zničeny se do omezení pravidlem bušení nezapočítávají.

V. Strkání

 • Není dovoleno, aby kterýkoliv účet získal nepoctivý zisk ve formě surovin od níže hodnoceného účtu.

  Toto obsahuje, avšak není limitováno pouze na:
 • Suroviny zaslané níže hodnoceným účtem na účet výše hodnocený bez jakékoliv hmotné náhrady.
 • "Půjčky", které nejsou vráceny do 48 hodin.
 • Obchody, ve kterých výše umístěný hráč nepošle suroviny, které jsou předmětem obchodu do 48 hodin od přijetí surovin protistrany.
 • Obchody, které by znamenaly nepatřičný zisk pro výše hodnoceného hráče tím, že by byly provedeny v poměru daleko vzdáleném těm, které jsou specifické pro daný svět.

  Poznámky:
 • Hráči, kteří odpoví na vydíraní výše umístěných hráčů posláním surovin musí být nahlášeni Game Operátorovi.
 • Pokud neočekávaně obdržíte suroviny od níže umístěného hráče, nemůžete si je nechat. Kontaktujte okamžitě Game Operátora a odešlete zdroje na město hráče, který se vás pokouší strkat.
 • Ve chvíli, kdy vám skončí ban za strkání, MUSÍTE poslat zdroje zpátky hráči, který strkal.

  Vypsání odměny:
  Odměny musí být nejprve schváleny Game Operátorem vašeho serveru. Mohou být vyplaceny až teprve po té, co jsou splněny podmínky pro získání odměny.

VI. Zneužívání chyb ve hře

 • Záměrné zneužívání herních chyb pro vlastní prospěch, nebo jejich nenahlášení je přísně zakázáno.

VII. Skriptování

 • Používat nějaký program jako rozhraní mezi hráčem a jeho hrou je zakázáno. Jakákoliv jiná forma automaticky generovaných informací pro zvýhodnění skupiny hráčů s nekalými úmysly je také zakázána.

  Toto zahrnuje avšak není limitováno na následující případy:
 • Boti
 • Makra
 • Automatické databáze ostrovů

  Poznámka: Jedinou výjimku z tohoto pravidla tvoří programy, které jsou výslovně povoleny GameForge.

VIII. Proxy servery

 • Hráč, který se přihlašuje přes mobilní telefon musí informovat GameOperátora Světa, ve kterém hraje.

IX. Zneužívání pravidel a jejich aplikace

 • Jakákoliv forma, cesta nebo pokus získat nefér osobní profit z rozhodnutí člena správy hry je zakázána.

  To se týká ale není limitováno pouze na:
 • Zprávy v jiném než českém znění za účelem získání módu dovolené.
 • Nahlášení zpráv, které nikterak neporušují pravidla, nebo nepoukazují na porušení pravidel.
 • Vydávat se za správu hry s nebo bez úmyslu osobního obohacení.

X. Vyhrožování Reálným Životem

 • Vyhrožování o tom, že nějakou osobu naleznet a ublížíte jí (například uživatele, člena týmu správců, či zástupce GameForge) ve hře, na fóru, stejně jako na oficiálním IRC - kanále je striktně zakázáno.

XI. Spam

 • Veškeré akce, které omezují hráčův přehled, jsou zakázány.

  Toto platí mimo jiné například pro:
 • Spam pomocí herní pošty
 • Reklamu na jiné hry a další jiné produkty

XII. Obsah

 • Cokoliv co nějakým způsobem pobuřuje nebo může nějakým způsobem ublížit duchu hráče je striktně zakázáno. Standardy herního prostředí budou nastaveny tak, aby odpovídaly morálce uživatelů. Obsah může být cenzurován, trestán dočasně i permanentně; na žádné námitky ohledně tohoto nebude brán zřetel a jako vždy bude poslední slovo na správcích hry.

XIII. Jazyk

 • Vydavatel hry si vyhrazuje právo vyloučit hráče, kteří nejsou obyvateli země, pro kterou byla hra zveřejněna, nebo ty, kteří neumí příslušný jazyk. Toto pravidlo se vztahuje ale není omezeno pouze na: hru, fórum a oficiální IRC kanály.

  Speciální upozornění s ohledem na:
 • Osobní zprávy přímo ve hře, alianční vývěsky ve hře, alianční žádosti a oběžníky.
 • Berte na vědomí, že vás může člen herního týmu dočasně nebo permanentně zablokovat. Toto se týká účtů, které mohly, či nemusely porušit libovolný z výše uvedených bodů.
 • Zároveň berte v potaz, že vaše chování na jakýchkoliv z našich služeb může skončit dočasným nebo permanentním banem z celé komunity a jejich služeb.
 • Všeobecné Obchodní Podmínky stojí nad pravidly, prosím prostudujte si je také.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář